Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2023 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketvirtis 

Finasinių ataskaitų už 2023-I ketv. rinkinys

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2022 metus

Finasinių ataskaitų už 2022-III ketv. rinkinys

Finansinių ataskaitų už 2022 II ketv. rinkinys

Finasinių ataskaitų už 2022-I ketv. rinkinys

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2021 metus

2021 m. III ketvirčio ataskaitos

 2021 m. II ketvirčio ataskaitos…..

2021 m. I ketvirčio ataskaitos:

  1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
  2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.
  3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2020 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2020 metų I ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2020 metų II ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2019 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2018 metų III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2018 metų II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2018 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

 Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio aiškinamasis raštas prie 2016.01.01 – 2016.12.31 finansinių ataskaitų

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus
1. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2014 m.  ataskaitos:

 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 

2. Finansinės būklės ataskaita pinigai 2014 m.gruodžio 31 d. duomenis.

 

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis.veik

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.