Šeduvos lopšelis-darželis aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, bei programose:


ERASMUS logoŠeduvos lopšelis-darželis kartu su Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Bugarijos, Rumunijos mokyklomis vykdo  Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių gerosios praktikos mainų tarptautinį projektą “Ensemble, nous dessinons l’avenir!”  (Kartu mes kuriame ateitį!) 2021-2023 m.m.

Aplankykite projekto žiniatinklį čia….

 

ERASMUS logo

Mūsų įstaiga kartu su Bulgarijos, Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos ir Šiaurės Makedonijos mokyklomis vykdo Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių gerosios praktikos mainų tarptautinį projektą         „Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE“ („Skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir tinkamas IT naudojimas“) 2020-2022 m.m.

Aplankykite projekto žiniatinklį čia…

logoerasm

 

 

 

 

comenius naujasEuropos komisija ir Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą finansavo tarptautinį daugiašalį Comenius programos projektą „Liaudies žaidimai, legendos ir tradicijos“(pranc. Les jeux traditionnels, les légendes et les traditions populaires). Jo įgyvendinimui skirta 21000 eurų dotacija.  2013-2013 m.
Projekte dalyvauja 9 mokyklos iš 7 šalių (Lietuva, Ispanija, Belgija, Prancūzija, Bulgarija, Italija,Turkija) ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų. Projekto kalba – prancūzų. Projekto koordinatorė – C.E.I.P. CERVANTES mokykla iš Caravaca de la Cruz (Ispanija).

APLANKYKITE PROJEKTO ŽINIATINKLĮ!

 


ERASMUS logo

 

 

Mūsų įstaiga vykdo Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių gerosios praktikos mainų tarptautinį projektą „Le développement des compétences à travers un travail axé sur les projets“ („Ugdymo kompetencijų tobulinimas per projektinę veiklą“). Aplankykite projekto žiniatinklį    čia

.1logo

 

Vietiniai projektai, programos. Plačiau skaityti čia >>

 

Tarptautiniai eTwinning projektai. Plačiau skaityti čia >>

 

logo_etwenning_portal


 

Comenius projektas „EUROPA VAIKŲ AKIMIS”. Plačiau skaityti čia >>

 

comenius naujas


Comenius asistentas.      Plačiau skaityti čia >>

comenius naujas

 


  Latvijos – Lietuvos projektas  ECOART  Plačiau skaityti čia >>

            latvia_lithuania