Paslaugų kainoraštis

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo:

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-77  sprendimu tėvai už vaiko išlaikymą moka:

Vienos dienos atlyginimas už vaiką, lankantį lopšelio grupę – 2,10 Eur.
Vienos dienos atlyginimas už vaiką, lankantį darželio grupę – 2,30 Eur.

 Užmokestis už darželį mokamas iki einamojo mėnėsio 20 dienos pasirinktuose bankuose:

AB DnB NORD bankas, AB bankas „SwedBank“, AB LT paštas, AB Šiaulių bankas, loterijos “Perlas” terminaluose.
Mokesčiai mokami:
Gavėjas: Šeduvos lopšelis–darželis
Įm. Kodas: 290714160
Ats. Sąsk.: LT587181400001130288
Bankas : AB Šiaulių bankas

Mokėtojas: ( vardas, pavardė)
Mokant interneto linija būtina nurodyti  ( UŽ KĄ MOKATE) vaiko pavardę, vardą,  (jam  suteiktą  kodą).