Paslaugų kainoraštis

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

2023 m. birželio 29 d. Nr. T-38

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-510 „ DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Vienos dienos atlyginimas už vaiką, lankantį lopšelio grupę – 2,84 Eur.
Vienos dienos atlyginimas už vaiką, lankantį darželio grupę – 3,12 Eur.

 Užmokestis už darželį mokamas iki einamojo mėnėsio 20 dienos pasirinktuose bankuose:

AB DnB NORD bankas, AB bankas „SwedBank“, AB LT paštas, AB Šiaulių bankas, loterijos “Perlas” terminaluose.
Mokesčiai mokami:
Gavėjas: Šeduvos lopšelis–darželis
Įm. Kodas: 290714160
Ats. Sąsk.: LT587181400001130288
Bankas : AB Šiaulių bankas

Mokėtojas: ( vardas, pavardė)
Mokant interneto linija būtina nurodyti  ( UŽ KĄ MOKATE) vaiko pavardę, vardą,  (jam  suteiktą  kodą).