Vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str.  Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą  FR0512. Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie  savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Apie gautų pinigų panaudojimą  kasmet tėvai išsamiai informuojami.

Būsime dėkingi už Jūsų skirtą  1,2 proc. paramą (iki 2020 m. gegužės 1d.) nuo gyventojų pajamų mokesčio

Apie 1,2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje: www.vmi.lt.

Paramos gavėjas: ŠEDUVOS LOPŠELIS – DARŽELIS
Paramos gavėjo kodas:  290714160

Adresas: Šaltinio g. 7, Šeduva LT-82225, Radviliškio raj.

Banko sąskaita: LT797181400001130298

Banko kodas: 71814 Radviliškio KAC

 

ATASKAITA APIE GPM 2 PROC. PANAUDOJIMĄ 2019 m.

Įplaukos už 2019 metus : 290,42€

Išlaidos: 259,80 €

Likutis 2020-01-01 : 30,62 €

Lėšos buvo skiriamos Lopšelio-darželio Tarybos sprendimu edukacinių rūbų personažams ir vaikams įsigijimui.

Nuoširdžiai dėkojame vaikų tėveliams, darbuotojams, kolegoms, draugams, kurie ištikimai remia įstaigą.