TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl bazinio paslaugų paketo šeimai patvirtinimo

 Sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio raj. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

 Sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio raj. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo

 Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio raj. savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

Įsakymas dėl Lietuvos higienos normos 75:2016 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo 
„Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Vaiko teisės ir jų apsauga šeimoje bei ugdymo įstaigoje.
VAIKO TEISĖS IR PAREIGOS 
TĖVŲ (GLOBĖJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
TEISINIAI DOKUMENTAI

augink atsakingai  

 

 

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 Meniu – darželiui  

 

Meniu – lopšeliui

 

 Meniu – pietūs nemokami