comeniusmokykla

comenius naujas

Europos komisija ir Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą finansavo kartu su partneriais parengtą tarptautinį daugiašalį Comenius programos projektą „EUROPA VAIKŲ AKIMIS” (L’EUROPE VUE A TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS). Jo įgyvendinimui skirta 21000 eurų dotacija. Projekto koordinatorė Lietuvoje – Šeduvos lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja Aldona Jurelevičienė.
Projekte dalyvauja 7 Europos šalių (Lietuva, Lenkija, Prancūzija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Turkija) ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos. Projekto kalba – prancūzų.

Tikslai:
Gerinti mokinių ir mokymo personalo mobilumo kokybę ir didinti jo mastą įvairiose valstybėse narėse;
Gerinti mokytojų rengimo kokybę ir stiprinti europinę dimensiją;
Remti pedagogikos metodų ir mokyklos valdymo tobulinimą.

Projektas „EUROPA VAIKŲ AKIMIS” per atvirą “vaikišką” mąstymą padės mums pažvelgti į šiuolaikinį pasaulį ir suprasti, kad mūsų namai – tai vieninga, klestinti Europa. Projektu siekiama išreikšti idėjas, atitinkančias vaikų supratimą ir susidomėjimą Europa bei per jiems skirtas veiklas suteikti galimybe atskleisti  jų talentus, įgimtus gabumus ir polinkius, kurie turi būti puoselėjami ir vystomi…

salys

Numatomi rezultatai ir produktai

Nr.

Apytikslė data

(metai/mėnuo)

Apibūdinimas

1

09-2011

Skleisti informaciją apie partnerystę mokyklose ir gyvenamose vietose;

Mokyklos apsikeis Pover Point ir video pristatymais.

2

10-2011

Paskleisime projekto susitikimo rezultatus: partnerių Pover Point ir video   pristatymus;

Bus įgyvendinti didaktinių metodų mainai tarp pedagogų.

3

12-2011

02-2012

Paruošime anketas ir užpildysime klausimynus apie Europą;

Susipažinsime su papročiais ir tradicijomis septyniose Europos šalyse: Rumunijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Turkijoje ir Lietuva nuotraukų, CD, PPT pagalba.

4

03-2012

Pradinių klasių mokiniai paruoš ir pristatys pasakas Pover Point programoje. Piešiami ir skaitmenizuojami piešiniai;

Apsikeitimas IT pagalba.

5

04-2012

Projekto susitikimo rezultatai: susipažinti su skirtingomis švietimo sistemomis, sukurti DVD su šalių partnerių Pover Point pristatymais.

6

05-2012

Projekto susitikimo rezultatai: susipažinti su charakteringų elementų išdėstymu įstaigų erdvėse. Įgyvendinti didaktinių metodų, pedagogų patirties ir žinių mainus.

7

06/08-2012

Tarpinio vertinimo rezultatai.

8

09-2012

Projekto susitikimo rezultatai: pedagoginių ir didaktinių metodų mainai. Diskusijos apie tolimesnį projekto vykdymą.

9

10-2012

Projekto susitikimo rezultatai: sukurti kalendorių su rumunų, prancūzų, graikų, lenkų, bulgarų, turkų ir lietuvių vaikų žaidimais; Sukurti elektroninę dėlionę.

10

11-2012/

01-2013

Pradinių klasių ir darželių mokiniai sukurs knygutes;

Konferencija ir mokinių darbų bei šalių partnerių pavadinimų ir vėliavų paroda;

Bus sukurti foto albumai.

11

02-2013

Visi partneriai įgyvendins tapybos, piešimo ir meno darbų parodą “Bendra Europos erdvė”  

12

03-2013

Mokiniai mokysis naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;

Sukurti Pover Point pristatymai bus patalpinti internete (mokyklos svetainėje arba eTwinning portale).

13

06-2013

Projekto susitikimo rezultatai: bus mokomasi partnerių šokių, dainų ir poezijos.

14

06-2013

Baigiamasis projekto partnerių susitikimas. Bus išleista knyga „Aplink Europą“, pastatytas spektaklis “Pavasaris Europoje”;

Baigiamojo susitikimo rezultatai: finalinė vaikų kūrybos paroda.

15

06/07-2013

Rezultatų sklaida: straipsniai, interviu, susitikimai;

Galutiniai rezultatai bus pateikiami įvertinimui.