pav2 

2023 VGK planas

2022_vgk_planas

Teikiama pagalba

  • ugdytiniams paslaugas teikia specialistų komanda: logopedė, specialioji pedagogė, judesio korekcijos specialistas.
Logopedo teikiamos pagalbos organizavimas:
1.   Logopedė kasmet atlieka atrenkamąjį vaikų, ugdomų įstaigoje, kalbėjimo ir kalbos vertinimą ir rekomenduoja kreiptis į miesto PPT dėl logopedinės pagalbos poreikio nustatymo. Tėvai, pastebėję vaiko kalbos trūkumus, gali patys kreiptis į miesto PPT;
2.   PPT (pedagoginė psichologinė tarnyba) atlikusi vaiko kalbos vertinimą, nustato logopedinės pagalbos poreikį;
3.   Logopedės, įvertinusios vaiko kalbos raidą, sudaro individualias vaikų kalbos ugdymo programas bei numato palankiausiais vaikų kalbos ugdymo priemones ir būdus;
4.   Tėvai individualių pokalbių metu ar jiems dalyvaujant logopedinėse pratybose konsultuojami vaikų kalbos ugdymo klausimais: teikiama informacija apie vaikų kalbos sutrikimų ypatumus, supažindinama su vaikų kalbos ugdymo turiniu, teikiamos rekomendacijas dėl vaikų kalbos ugdymo, aptariama vaiko ugdymosi eiga ir pasiekimai. Tėvai skatinami aktyviai įsitraukti į vaikų kalbos ugdymo procesą, nes dažnai logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir tėvų bendradarbiavimo.
5.   Logopedė domisi specialiojo ugdymo naujovėmis ir aktualijomis, kaupia ir rengia kalbos ugdymui reikalingas metodines ir didaktines priemones, dalyvauja projektinėje veikloje.
Specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos organizavimas:
1.  Su vaikais dirbama individualiai ir pogrupiais. Pratybos vidutiniškai trunka 25 minutes. Jų metu lavinami pažinimo procesai (mąstymas, dėmesys, atmintis, suvokimas) bei smulkioji motorika.
2.   Tėvai konsultuojami individualių pokalbių arba tėvų susirinkimų metu: teikiama informacija apie sutrikimus, mokymosi sunkumus, supažindinami su individualiomis pažinimo procesų lavinimo programomis, teikiamos rekomendacijos dėl pažinimo procesų ir smulkiosios motorikos lavinimo namuose, bei aptariami vaikų ugdymo(si) pasiekimai.
3. Specialioji pedagogė sistemingai kelia kvalifikaciją, domisi specialiojo ugdymo naujovėmis, ruošia vaizdines priemones pažinimo procesų lavinimui bei kaupia literatūrą specialiojo ugdymo klausimais.
Judesio korekcijos specialisto pagalbos organizavimas:
1. Judesio korekcijos specialistas ugdytiniams teikia pagalba pagal PPT išvadas.
Mokytojo padėjėjo pagalbos organizavimas:
1. Mokytojo pagalbos padėjėjo paslaugos teikiamos ugdytiniams pagal PPT išvadas.

 

Puslapiai tėveliams:

Idėjų, kaip skatinti vaiko kalbą galite ieškoti internete:

 

Idėjų, kaip lavinti vaiko pažinimo procesus ieškoti internete:

 

Žaidimai:

Dėlionės:
http://www.jingsawplanet.com (galima susikurti savo)
Užduotys spalvinimui, taškelių sujungimui, skirtumų radimui ir pan. (reikia atsispausdinti):

http://www.seimoms.lt/

http://www.augink.lt/

http://www.mususeima.lt/

http://www.projektaiseimai.lt/

Naudingi straipsniai:

Vaiko pirmieji septyni metai: kas vyksta su vaiku

Vaiko kalbos raida

Kai vaikas nekalba

Mano vaikas kairiarankis

Matematikos mokymasis ikimokykliniame amžiuje

Kokį auklėjimo stilių pasirinkti

Jei vaikas vagia

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas

Saugesnio interneto akademija

Apie saugų internetą

 

 

 

Pasitikrink. Pasitikrink.
Pasitikrink.Pasitikrink.

 

Pasitikrink.Pasitikrink.
Pasitikrink.Pasitikrink.

Pasitikrink.Pasitikrink.