Respublikiniai projektai, programos, konkursai:

Dalyvaujame programoje „Pienas vaikams“, kuri remiama iš Europos sąjungos lėšų. Vaikai kasdien nemokamai papildomai gauna viena iš šių pieno produktų: pieno, kefyro, jogurto, sūrio lazdelių, varškės sūrelių.


Dalyvaujame ES programoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010-2016 m.“. Šios programos tikslas pagerinti moksleivių mitybą, ugdyti vaisių ir daržovių vartojimo įpročius. Pagal šią programą vaikams kasdien nemokamai bus dalinami vaisiai ir daržovės: morkos, obuoliai, kriaušės, bananai bei citrusiniai vaisiai (apelsinai, mandarinai ir greipfruktai). Prioritetas teikiamas Lietuvoje išaugintiems vaisias ir daržovėms, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje dėl klimatinių sąlygų neauginami.

Siūlome pažiūrėti edukacinį filmuką >> “Kaip valgyti sveikai?”


2012-2013 m.m. mūsų įstaiga įsijungė į naują aplinkosaugos projektą “Mes rūšiuojam”, kurio metu bus renkamos ir rūšiuojamos NB (nešiojamų baterijų) ir elektros bei elektroninės įrangos atliekos. Dalyvaudami projekte tikimės aktyviai prisidėti prie aplinkos kokybės gerinimo!


Įgyvendintasprojektas „Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas“ . Šis projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ ir buvo finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


VšĮ „Draugiški šeimai“ organizuojamas plastikinių butelių kamštelių rinkimo konkursas „Kamštelių vajus“.
 LFF ,,Sugražinkime vaikus į stadionus” projektas ,,Futboliukas”

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa “Sveikatiada”

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa “Saugi ir sveika vaikystė”

Lietuvos  vaikų ir jaunimo centro darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa “Darni mokykla”

Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro projektas „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ 2018 m.