Mokykloje veikia:

Mokyklos Taryba:

Pirmininkė – Indra Šidlauskienė

Darbo Taryba:

Pirmininkė – Mileta Dočkienė