Mokykloje veikia:

Mokyklos Taryba:

Pirmininkė – Gintautė Liutkevičienė

Darbo Taryba:

Pirmininkė – Juta Savickienė