You are currently viewing STEAM veiklos gamtoje

STEAM veiklos gamtoje

1akonser,,Rudens gėrybių koncervavimas”
Labai įdomi, nuotaikinga “Meškučių” gr. veikla lauke – “Rudens gėrybių koncervavimas”.Tai procesas, kai vaikai gali laisvai kurti, fantazuoti įvairia gamtine medžiaga. Rezultatas – stulbinantis. Kiekvieno ugdytinio stiklainėlis buvo skirtingai
spalvingas.Įdomi veikla suteikė vaikams gerų emocijų.