You are currently viewing Tarptautinis eTwinning projektas „Kalėdų bičiuliai“

Tarptautinis eTwinning projektas „Kalėdų bičiuliai“

 

        Šeduvos lopšelio-darželio specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ugdytiniai su logopede, spec. pedagoge Aukse Čiūriene dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Kalėdų bičiuliai“ Projekte dalyvauja Graikijos, Slovėnijos, Slovakijos, Lietuvos šalių ugdymo įstaigos. Šis tarptautinis eTwinning projektas skirtas 3-6 metų vaikams. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su Kalėdinio laikotarpio papročiais ir tradicijomis. Šis projektas skatins vaikus domėtis Kalėdų papročiais ir tradicijomis Lietuvoje ir pasaulyje, turtins žodyną, plės ekspresyviosios ir pasyviosios kalbos gebėjimus, ugdys atidumą, lavins dėmesį, lavins meninius gebėjimus, piešiant, spalvinant, kuriant Kalėdinius atvirukus, kuriuos siųsime naujiems draugams į Graikiją, Slovakiją, Slovėniją, Bulgariją.