You are currently viewing ŠEDUVOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI AUKŠČIAUSIAS “PROGRAMOS “eTWINNING” APDOVANOJIMAS NET TREČIĄ KARTĄ!!!

ŠEDUVOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI AUKŠČIAUSIAS “PROGRAMOS “eTWINNING” APDOVANOJIMAS NET TREČIĄ KARTĄ!!!

Rugpjūčio 29 dieną į Vilniuje vykusį nacionalinį programos „eTwinning“ apdovanojimų renginį vyko Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Jurelevičienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Roma Skestenienė. Abi pedagogės yra lyderės programos „eTwinning“ projektinėje veikloje. Jų vykdyti ir įgyvendinti programos „eTwinning“ projektai 2022-2023 mokslo metais buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais.
Šeduvos lopšeliui-darželiui trečią kartą garbingai įteiktas „Programos „eTwinning“ mokykla 2023-2024“ ženklelis. Tai yra aukšto lygio tarptautinis pripažinimas, kuris skatina mus ir toliau savo gražiais pavyzdžiais įkvėpti kitas mokyklas, padėti joms siekti tokio pat pripažinimo, įsipareigojame dalintis lyderyste. Džiaugiamės mokyklos stipriu bendradarbiavimu ir komandiniu darbu. Esame ir būsime įtrauki ir inovatyvi besimokanti organizacija.