You are currently viewing Šeduvos lopšelio-darželio ir Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ draugystė

Šeduvos lopšelio-darželio ir Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ draugystė

Spalio 23 d. Šeduvos lopšelio-darželio pedagogai vyko į Mažeikių lopšelį-darželį „Eglutė“ pasidalinti darbo patirtimi seminare „STEAM metodikos taikymas ir netradicinių ugdymo aplinkų kūrimas šiandieniniame kontekste“. Kolegialaus edukacinės išvykos-seminaro tikslas – mokytis iš savo ir kitų patirčių, išnaudoti stiprybes ir rasti naujas galimybes, mokytis kitaip, mokytis netradicinėse erdvėse.
Šiandieniniame kontekste STEAM metodikos taikymo reikšmė svarbi vaiko harmoningai raidai, o veiklų patrauklumas efektyvina ugdymo(si) procesą ir augina žinias. Seminaro komponentai buvo grįsti inovatyviais sprendimais, sėkmingos praktikos pavyzdžiais, tvariomis idėjomis ir mokslo naujovėmis.
Pasibaigus seminarui lydimi Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Rimos Daugnorienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingos Steponavičienės lankėmės Mažeikių muziejuje ir dalyvavome STEAM patyriminėje etnokultūrinėje edukacijoje. Viešnagę vainikavo pasivaikščiojimas po Mažeikių rudeninį parką, pasigrožėjome žemės ir aplinkos meno kūriniais – paroda „Gamtoje iš gamtos“. Juos kūrė Mažeikių rajono lopšelių-darželių, mokyklų, religinių ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių kūrybinės grupės.
Grįžome su naujomis idėjomis, praturtėjusios žiniomis ir be galo laimingos, nes užsimezgusi kolegiali draugystė plečia ribas, kelia naujus tikslus ateities susitikimams.