You are currently viewing Rugsėjo 1-oji – nauja pradžia jau čia pat

Rugsėjo 1-oji – nauja pradžia jau čia pat

 

Naujus mokslo metus Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenė pasitiks atnaujintame, renovuotame pastate. Su artėjančia nauja mokslų metų pradžia Šeduvos lopšelio-darželio kolektyvą pasveikino direktorė Daiva Staškūnienė. Pasidžiaugta svariais įstaigos pasiekimais, padėkota už įvairius ūkiškus darbus vykstant įstaigos išorės ir vidaus renovacijos darbams. Pristatyti nauji darbuotojai, pasidžiaugta jaunomis specialistėmis.