You are currently viewing Projektas „Širdelė Lietuvai“

Projektas „Širdelė Lietuvai“

 

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji! Ji reikšminga ir svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui, gerbiančiam ir mylinčiam savo šalį. Norėdami parodyti meilę savo Tėvynei, mažieji ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavo respublikiniame vaikų kūrybiniame projekte „Širdelė Lietuvai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. Logopedinių užsiėmimų metu buvo ugdomi kalbiniai gebėjimai, plečiamas žodynas, sakytinė kalba pasakojant apie Lietuvą, lavinama smulkioji motorika (vaikai  karpė, spalvino, lipdė, dekoravo širdeles Lietuvai).