Šeduvos lopšelio-darželio daina

Žodžiai: Ingrida
Paluckienė        

Muzika: Svetlana
Verdingovienė

ŠEDUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO DAINA

 

1.

Saulutė rytą teka,

Mamytės vaikus kelia:

– Pabuskite, mažyliai,

Skubėkit į darželį.

 

Pried.

O, darželi, mūsų mielas, darželi,

Kaip smagu čia sutikti draugus,

Kol dar šviečia vaikystės mums saulė

Ir pasaulis atrodo gražus.

 

2.

Ir skubate kas rytą

Mažais, mažais žingsneliais.

Tavęs kasdien ten laukia,

Skubėk, skubėk, vaikeli…

 

Pried.

 

3.

Gaivus vėjelis glosto,

Žali medeliai šnara,

Vaikų akutės spindi –

Daržely augti gera.