You are currently viewing Šiek tiek apie Jūsų vaikus…

Šiek tiek apie Jūsų vaikus…

Šeduvos lopšelio – darželio logopedines pratybas lankys 53 vaikai. Rugsėjo mėnesį mes įvertinome jų kalbos raidą, kalbėjimo ypatumus ir tartį; numatėme sutrikimų šalinimo programas bei priemones. Dažniausiai tai penkiamečiai-šešiamečiai, tačiau, esant rimtesniems sutrikimams, pas save kviečiame ir mažesnius. Grupinės arba individualios pratybos vyks 2-3 kartus per savaitę, atsižvelgiant į tai, kokio amžiaus yra Jūsų vaikas ir, kokie sunkumai jam yra nustatyti.

Specialioji pedagogė kompeksinę pagalbą teiks septyniems specialųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Jų raidą įvertino ir specialiąją pedagoginę pagalbą paskyrė Radviliškio rajono Pedagoginė Psichologinė Tarnyba.

Mūsų darželyje taip pat veikia Vaiko Gerovės komisija, kuri skirta vaikams teikiamos specialiosios pedagoginės arba logopedinės pagalbosn aptarimams, dokumentacijos aprobavimui,  kolegų pasitarimams. Kiekvieną vaiką čia aptarti būtų tikrai nekorektiška, todėl visus tėvelius kviečiu pasikonsultuoti individualiai: aptarsime jūsų vaiko kalbos suvokimo ar/ir kalbėjimo sunkumus, pasiūlysiu jų šalinimo metodiką, aptarsime iškilusius klausimus.

Siūlyčiau pasikonsultuoti su gydytoju ir logopedu:

– kūdikis pirmą gyvenimo pusmetį ir vėliau nepradeda skleisti jokių garsų;

– kūdikis (vaikas) nereaguoja į garsus arba reaguoja tik į labai stiprų garsą;

– vaikas baigdamas antruosius gyvenimo metus netaria prasmingų žodžių, nesudaro trumpos frazės;

– vaikas baigdamas trečiuosius metus bendrauja savo susikurta kalba, suprantama tik tėvams, bet nesuprantama aplinkiniams;

– jei savo norus išreiškia tik aktyviai gestikuliuodamas rankomis.

fishswim