You are currently viewing Sveikatiados iššsūkis – „Sveikatiados iššūkis – saldintą gėrimą keičiu į vandenį!“

Sveikatiados iššsūkis – „Sveikatiados iššūkis – saldintą gėrimą keičiu į vandenį!“

1laumiuVandenų laumė, vandens kerėtoja Indraja papasakojo vaikams apie laumes, jų gyvenimo vietas, būdą. Pasekė pasaką „Adelytė“, kurioje atsispindėjo laumių charakteris – geriems žmonėms padėti, o nedorėlius nubausti.
Aptarė, kiek žemėje nedaug geriamo vandens, kodėl žmonėms būtina gerti paprastą, tyrą vandenėlį. Vaikai pakalbėjo apie vandenį, padeklamavo eilėraštukų. Renginiui baigiantis visi ragavo skanaus laumės užkerėto šulinio vandens.