You are currently viewing Leidinio “Diena vaikų darželyje” pristatymas

Leidinio “Diena vaikų darželyje” pristatymas

leidimŠ.m. lapkričio 26 d. Šiaulių m. lopšelyje-darželyje “Gluosnis” ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Sonata Keturakienė dalyvavo leidinio “Diena vaikų darželyje” pristatyme. Šį leidinį pristatė pedagogės: Lina Benekoraitienė ir Edita Setkauskienė. Leidinyje pristatoma geroji praktinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patirtis Lietuvoje. Aprašoma viena vaikų diena darželyje. Vaikų darželių patirtis užfiksuota nuotraukose ir trumpuose tekstuose.