You are currently viewing Išvyka į Rumuniją, pagal projektą “Ensemble, nous dessinons l’avenir!” (Kartu mes kuriame ateitį!).

Išvyka į Rumuniją, pagal projektą “Ensemble, nous dessinons l’avenir!” (Kartu mes kuriame ateitį!).

 

Šeduvos lopšelis-darželis kartu su Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos mokyklomis vykdo Erasmus+ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių gerosios praktikos mainų tarptautinį projektą “Ensemble, nous dessinons l’avenir!” (Kartu mes kuriame ateitį!). Gruodžio 5 – 9 dienomis Aldona Jurelevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Snieguolė Baltrėnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, vyko į Rumuniją. Mokytojai iš skirtingų šalių pasidalino savo kultūros ir tradicijų aspektais.