You are currently viewing Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų akademija V“

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų akademija V“

Kovo 8 d. Radviliškio neformaliojo ugdymo centre, ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokytojų akademijos V“ užsiėmime ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mileta Dočkienė pristatė inovatyvią veiklą, kaip kartu su edukaciniais robotukais „Bee – Bot“ ir „Qobo sraigė“ vaikai gali mokytis ar įtvirtinti žinias apie teisingą atliekų rūšiavimą. Ugdyti iššifravimo, problemų sprendimo, programavimo pradmenų. Žadinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, skatinti tarpusavio bendravimą, bei siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla. Aplinkosaugos pradmenų formavimas – svarbi tvarumo ugdymo sritis nuo mažų dienų.
SVEIKINAME MILETĄ PASIDALINUS GERĄJA DARBO PATIRTIMI. MES UŽ INOVACIJAS IR TVARUMĄ.